Ziekmelden/Te laat

Het kan voorkomen dat uw kind net niet op tijd op school komt.

Na de laatste schoolbel gaan de deuren dicht en kunt u alleen nog naar binnen via de ingang van de administratie. U meldt zich dan met uw kind bij de administratie.

Zijn de deuren nog wel open maar is het al 8:30 geweest? Ook dan meldt u zich eerst bij de administratie. De administratie schrijft een “geel te laat briefje” en noteert daar de reden van het “te laat komen” op. Uw kind gaat alleen de klas in (niet op te jonge leeftijd). In de klas geeft uw kind dit briefje aan de leerkracht. Omdat de reden van te laat komen al op het briefje is gemeld hoeft u de leerkracht geen uitleg te geven waardoor hij/zij vlot door kan gaan met de les.

Is uw kind ziek of naar een doktersafspraak?

U meldt voor 8:45 de ziekmelding/afwezigheidsmelding per Digiduif. Mochten er nog vragen zijn dan wordt u teruggebeld.