Welkom op

De Ichthusschool

De school waar je gaat schitteren!


Informatiemoment

Informatiemoment toekomstige ouders met kinderen geboren tussen 1 mei 2017 en 31 augustus 2017
Gezien de Coronatijd gaan wij zuinig om met schoolbezoeken. Veiligheid voor leerlingen, ouders en personeel. Voor de ouders van bovengenoemde leerlingen is er een verkorte bijeenkomst zonder bezichtiging van de school mogelijk. Daarbij is er maar plaats voor één ouder per gezin en kunnen kleine kinderen niet mee.
Ondanks deze ‘zakelijke’ eerste opmerkingen, voelt u zich vooral welkom. Wij zien u graag.

U kunt zich in schrijven voor de volgende momenten:
7 oktober 9:00 – 9:30 uur, maximaal 10 personen
7 oktober 10:30 – 11:00 uur, maximaal 10 personen

Alleen de eerste 20 aanmeldingen worden uitgenodigd. U ontvangt dan onze aanwijzingen betreft het schoolbezoek van de dag zelf.

U meldt zich aan via een mail naar gina.janzon@amosonderwijs.nl. Vermeldt u uw naam, geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer.


Kinderen ouder dan 4 jaar

Voor kinderen ouder dan 4 jaar zit de school vol.
De school heeft, gezien de enorme interesse, geen wachtlijst.


Coronacrisis en toelatingsbeleid

Als gevolg van de Coronacrisis is de school gesloten.
Het tijdpad voor het toewijzen van de plaatsen aan kinderen die geboren zijn in de maanden januari t/m april 2017, zal ongewijzigd blijven. De data zoals in de brochure: “Voor het eerst naar de basisschool in Amsterdam” staan, blijven gehandhaafd.

Inleveren van het voorkeursformulier voor leerlingen geboren tussen 1-5-2017 en 31-8-2017
Uiterlijk woensdag t/m 4 november a.s. moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Helaas kunnen wij uw formulier niet persoonlijk in ontvangst nemen. U kunt het voorkeursformulier op verschillende manieren inleveren: opsturen per e-mail (bijv. via een scan of foto van uw mobiel) of per post of in de brievenbus van de school doen (let op, nr. 101).
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen. Het e-mailadres van de school is: gina.janzon@amosonderwijs.nl.Screen Shot 2018-07-18 at 22.10.15

Blijf op de hoogte

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze activiteiten!De Ichthusschool

Louis Davidsstraat 101
1068 SJ Amsterdam
020-619 12 43
ichthusschool@amosonderwijs.nl