Missie en visie

Waar de school voor staat

De school waar je gaat schitteren. Op de Ichthusschool bieden we naast ontwikkeling op cognitief gebied, de leerlingen de mogelijkheid zich op andere gebieden te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Dit dragen we herkenbaar uit binnen het profiel Cultuur en Kunstzinnige vorming, het stimuleren van onderzoekend leren en het aanbod aan naschoolse activiteiten.

Op de Ichthusschool hebben wij aandacht voor levensbeschouwing/burgerschap. Wij werken vanuit sociaal-emotionele thema’s. Vanuit onze Christelijke achtergrond vieren we de Christelijke feesten op school zoals Kerst en Pasen.


Wij zijn veilig

De omgeving waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor zijn ontwikkeling. Wij hechten daarom veel waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat, waar vertrouwen de basis is. Als een kind zich veilig voelt, zal het zich kunnen ontwikkelen. Duidelijkheid, structuur en rust bevorderen een veilige sfeer. Regels zijn hierbij ondersteunend en leidend. Als school dragen wij deze regels uit naar onze kinderen en omgeving.


Wij zijn partner

De Ichthusschool is deel van een geheel; van de buurt, van AMOS en andere onderwijs- en zorgpartners en van de maatschappij. Wij zoeken doelbewust naar duurzame verbinding, onderlinge afstemming en samenwerking. Wij zien de ouders als een belangrijke en onmisbare schakel hierin. Het versterken van ouderbetrokkenheid is een voorwaarde en eerste stap naar het realiseren van educatief partnerschap.


Wij zijn ondernemend

Wij hebben een pro-actieve houding en zijn nieuwsgierig naar ontwikkelingen binnen en buiten de school. Wij stimuleren deze attitude ook bij leerlingen. Zo is er ruimte voor eigen initiatief en inbreng van activiteiten waarbij leerlingen zelf (of deels) de regie kunnen en mogen voeren.


Wij zijn de Ichthusschool

Het team van de Ichthusschool werkt met veel enthousiasme en vakmanschap aan bijzonder goed onderwijs voor al onze leerlingen. Gezamenlijk met onze ouders en leerlingen bouwen wij aan onze school, waarbij wij onze talenten gebruiken om veiligheid te creëren, goed en vernieuwend onderwijs te verzorgen en een bijdrage aan de maatschappij te leveren.