Aanmelden


Informatiemomenten voor ouders met kinderen jonger dan 4 jaar

Dinsdag 17 oktober 2023 om 09:30 – 10:30 uur.

Woensdag 14 februari 2024 om 09:30 – 10:30 uur.
Woensdag 29 mei 2024 om 09:30 – 10:30 uur. 

Aanmelden voor het informatiemoment doet u door een mailtje te sturen naar gina.janzon@amosonderwijs.nl.

Voor kinderen is het een lange zit. Wij vragen u dan ook om voor dit uurtje oppas te zoeken.

 

Zij-instromer, kinderen ouder dan 4 jaar
Op dit moment zijn de groepen vol.


Aanmelden kinderen jonger dan 4 jaar

Inleveren van het voorkeursformulier voor kinderen geboren tussen 01-05-2020 en 31-8-2020 kan tot uiterlijk 02 november 2023. Op 14 november 2023 hoort u of er voor uw kind een plaatsje gereserveerd wordt. 

Inleveren van het voorkeursformulier voor kinderen geboren tussen 01-09-2020 en 31-12-2020 kan tot uiterlijk 07 maart 2024. Op 19 maart 2024 hoort u of er voor uw kind een plaatsje gereserveerd wordt. 

Inleveren van het voorkeursformulier voor kinderen geboren tussen 01-01-2021 en 30-04-2021 kan tot uiterlijk 06 juni 2024. Op 18 juni 2024 hoort u of er voor uw kind een plaatsje gereserveerd wordt.

U kunt het voorkeursformulier persoonlijk afgeven, e-mailen (scan of foto van de voor- en achterkant) naar gina.janzon@amosonderwijs.nl of inleveren via de brievenbus van de school (let op!! Nummer 101)

Voor het eerst naar de basisschool

Als uw kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisschool gaat het registreren en toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Via de link https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het leest u meer over het aanmelden.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier bij onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1.
 • Zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per e-mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
 • Ook als uw kind naar de voorschool gaat, moet het voorkeursformulier op tijd ingeleverd worden.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • uw kind zit op een IKC;
 • het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 • u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a) Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool. In het pand van de Ichthusschool is een voorschool aanwezig, deze is echter niet bij de school aangesloten.
  b) Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Na onderzoek naar de leerbehoefte van uw kind en wanneer deze plaats op onze school passend is, wordt de voorkeursregistratie omgezet in een definitieve melding. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. De onderzoekstermijn duurt 6 weken.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.