De medezeggenschapsraad

Met veel plezier zitten wij in de MR van de Ichthusschool.

Graag stellen wij ons even voor. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school.

Personeelsgeleding MR

  • Sophie Sewing (secretaris)
  • Marlon Huisman
  • Yvonne Karamat Ali


Sophie Sewing, leerkracht groep 4

Mijn naam is Sophie Sewing en inmiddels begin ik aan mijn 7e jaar op de Ichthusschool. Na 5 jaar kleuters ben ik in 2022-2023 gestart in groep 4. Werken als leerkracht is uitdagend, ontroerend en nooit saai. Ik heb er voor gekozen om deel te nemen aan de MR omdat ik het interessant vind om mij samen met ouders te verdiepen in de organisatie en het bestuur van de school. Ik hoop op deze manier zowel mijn steentje bij te dragen als nieuwe dingen te leren. 


Marlon Huisman, leerkracht groep 3

Ik ben Marlon Huisman. Sinds ’89 ben ik werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen als vakleerkracht bewegingsonderwijs en sinds ’99 ook als groepsleerkracht actief. In 2018 ben ik op de Ichthusschool gaan werken. De eerste twee jaar in groep 5, een jaar groep 6 en daarna helemaal op mijn plaats in groep 3. Ik werd gevraagd om plaats te nemen in de MR als personeelslid. Ik hoop dat ik hierdoor van meer waarde voor de school kan zijn.


Yvonne Karamat Ali, leerkracht groep 1/2

Mijn naam is Yvonne Karamat Ali. Ik ben ruim 4 jaar werkzaam op de Ichthusschool, waarvan de eerste 2 jaar als zij-instromer. In februari 2021 heb ik mijn opleiding afgerond en het schooljaar daarna heb ik mijn eerste eigen kleutergroep gehad. Ik ben 52 jaar oud, bijna 25 jaar getrouwd en moeder van 2 zoons van 15 en 17 jaar. Ik heb gekozen voor het vak van leerkracht, omdat ik heel graag met jonge kinderen wilde werken. Ik doe dit inmiddels een aantal jaren met zeer veel plezier en ben heel blij met deze carriereswitch. Hieruit vloeit ook mijn lidmaatschap van de MR voort. Ik vind het prettig betrokken te kunnen zijn bij de school en ook via deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van de organisatie.


Oudergeleding MR

  • Michiel Veldhuis (voorzitter)
  • Said el Kabir
  • Samira Lahri


Michiel Veldhuis

Ik ben Michiel Veldhuis, trotse vader van drie zoons Théo (groep 4), Noah (groep 1) en Pim (net geboren). Sinds dit schooljaar ben ik als voorzitter toegetreden tot de medezeggenschapsraad van de Ichthusschool. Meedenken met de leerkrachten en ouders over het onderwijs en organisatie op de Ichthusschool vind ik een interessante en waardevolle taak, waarbij we ons samen hard kunnen maken voor een veilige, prettige en rijke onderwijsomgeving. In mijn werk bij de Hogeschool IPABO en de Universiteit Utrecht als onderzoeker binnen het reken-wiskundeonderwijs houd ik me daar ook met veel plezier dagelijks mee bezig.


Said el Kabir

Said el Kabir hier! Sinds schooljaar 2022-2023 ben ik aangesloten bij de MR. Vader van drie prachtige kinderen waarvan er twee op de Ichthus zitten. Zelf ben ik al meer dan 20 jaar werkzaam in het voorgezet onderwijs. Op dit moment ben ik als teamleider werkzaam op het Bernard Nieuwentijt college in Monnickendam. Kijkend door een ouderbril probeer ik mijn bijdrage te leveren aan de borging van kwaliteit van de school. 


Samira Lahri

Ik ben Samira Lahri en woon sinds 2020 pal naast de school. Mijn dochter is als zij-instromer gestart in groep 3 van de Ichtusschool. Daarnaast heb ik nog twee zoons op de middelbare school. Ik werk al 15 jaar als docente Engels in het voortgezet onderwijs. Ik geef voornamelijk les aan de havo/vwo bovenbouw klassen met af en toe een uitstap naar een onderbouw klas. Ik ben ook docente levensbeschouwing, maar dat vak heb ik helaas al jaren niet gegeven.
Omdat ik ouderbetrokkenheid belangrijk vind, heb ik in 2012 samen met een groep enthousiaste ouders de ouderraad van de Multatulischool opgericht. Sinds 2022 zit ik ook in de ouderraad van het Calandlyceum.


Contact

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar MR.ichthusschool@amosonderwijs.nl