Maart 2018

29 maart Paasontbijt met de hele school ** 30 maart Goede Vrijdag ** 2 en 3 april Pasen en studiedag **   Naschoolse activiteiten:  schaaklessen blok 2: gestart 8 maart ** start Bomberbot 16 januari – laatste les 24 april ** Judo l start 2-2-2018 ** Volleybal start 26-1-2018 ** Meidenvoetbal start 22 januari ** Theater groep 3&4 start 5-2-2018 ** Theater groep 5&6 start 6-2-2018 ** Theater blok 4 start 9-4-18 groepen 3&4&5 ** Theater blok 4 start 10-4-2018 groepen 5&6&7   ** Schoolfruit wordt tot en met 20 april drie dagen in de  week aan uw kind uitgedeeld   **