Welkom

Nieuwe ouders, u bent waarschijnlijk al op één van onze informatiemomenten geweest.
Wanneer u uw kind definitief wilt aanmelden vergeet u dan niet het stedelijk toelatingsformulier af te geven.
Voor kinderen geboren tussen januari – april 2012 is de uiterste inleverdatum voor 1 juni 2015. Voor kinderen geboren tussen 1 mei – 31 augustus 2012 uiterste inleverdatum
voor 1 november. U bent van harte welkom!

Wij willen bekend staan als: “De school waar je gáát schitteren”. Hiermee geven wij aan dat wij als Ichthusschool willen uitstralen een school te zijn die kansen biedt aan de ontwikkeling van de unieke talenten en kwaliteiten van ieder kind. Wij willen een basis leggen, opdat een kind na het doorlopen van onze school alles kan gaan leren wat binnen zijn/haar vermogen ligt.

!!Nieuw!! Vanaf 1 april op de Ichthusschool:  Logopediepraktijk “de Praatmaat”.
Informatie en hoe u zich kunt aanmelden staat in de nieuwsbrief nr. 11 van 2 april 2015.