Welkom

Wij willen bekend staan als: “De school waar je gáát schitteren”. Hiermee geven wij aan dat wij als Ichthusschool willen uitstralen een school te zijn die kansen biedt aan de ontwikkeling van de unieke talenten en kwaliteiten van ieder kind. Wij willen een basis leggen, opdat een kind na het doorlopen van onze school alles kan gaan leren wat binnen zijn/haar vermogen ligt.

Heeft u vanuit de gemeente een plek op onze school gekregen? Welkom. Voor 3 april  moet u doorgeven of u gebruik maakt van deze plek.
020-6191243 of  gina.janzon@amosonderwijs.nl.

Informatiemoment voor nieuwe ouders:  18 mei 2015, start 13:00 tot ca. 14:00.
Mailt u mij dat u komt? gina.janzon@amosonderwijs.nl.

Kijkt u mee op onze Facebookpagina?  Hier kunt u meekijken bij de activiteiten van onze leerlingen.